android Biểu tượng nền tảng hiển thị
android windows mac
Advanced Download Manager icon

Advanced Download Manager

14.0.34
84 đánh giá
4 M tải xuống

Các phiên bản cũ hơn của Advanced Download Manager

Không có gì bất thường đối với phiên bản mới nhất của ứng dụng gây ra sự cố khi cài đặt trên các thiết bị cũ hơn. Đôi khi các phiên bản ứng dụng mới hơn có thể không hoạt động với thiết bị của bạn do hệ thống không tương thích. Cho đến khi nhà phát triển ứng dụng khắc phục được sự cố, hãy thử sử dụng phiên bản cũ hơn của ứng dụng. Nếu bạn cần khôi phục Advanced Download Manager, hãy xem lịch sử phiên bản của ứng dụng trên Uptodown. Nó bao gồm tất cả các phiên bản tệp có sẵn để tải xuống Uptodown cho ứng dụng đó. Tải xuống bản khôi phục củaAdvanced Download Manager dành cho Android. Bất kỳ phiên bản nào của Advanced Download Manager được phân phối trên Uptodown hoàn toàn không chứa vi-rút và tải xuống miễn phí.
Quảng cáo
Xóa quảng cáo và hơn thế nữa với Turbo
apk 14.0.34 Android + 8.0 17 Th05 2024
apk 14.0.32 Android + 8.0 14 Th05 2024
apk 14.0.29 Android + 8.0 18 Th02 2024
xapk 14.0.29 Android + 8.0 16 Th03 2024
apk 14.0.28 Android + 8.0 2 Th02 2024
apk 14.0.27 Android + 8.0 22 Th01 2024
apk 14.0.26 Android + 8.0 22 Th02 2024
apk 14.0.25 Android + 8.0 6 Th12 2023
apk 14.0.24 Android + 8.0 28 Th11 2023
apk 14.0.23 Android + 8.0 25 Th11 2023
apk 14.0.22 Android + 8.0 27 Th08 2023
apk 14.0.21 Android + 8.0 17 Th08 2023
apk 14.0.20 Android + 8.0 10 Th01 2023
apk 14.0.19 Android + 8.0 21 Th01 2023
apk 14.0.18 Android + 8.0 9 Th01 2023
apk 14.0.15 Android + 8.0 8 Th12 2022
apk 14.0.14 Android + 8.0 10 Th11 2022
apk 14.0.13 Android + 8.0 24 Th07 2022
apk 14.0.12 Android + 8.0 23 Th07 2022
apk 14.0.11 Android + 8.0 22 Th07 2022
Xem thêm